Livrer à: France, 75001
Recharge Offer(Waysia方圆食里)
Racine de lotus (Củ sen) 600-800g/1pc(Waysia方圆食里)

Racine de lotus (Củ sen) 600-800g/1pc

€4,99

Piment de Cayenne rouge (Ớt) 100g(Waysia方圆食里)

Piment de Cayenne rouge (Ớt) 100g

€2,99

échalotes 250g(Waysia方圆食里)

échalotes 250g

€1,49

Pitaya (fruit du dragon) 1pc (Waysia方圆食里)

Pitaya (fruit du dragon) 1pc

€10,99

New
Curcuma (Củ nghệ) 200g(Waysia方圆食里)

Curcuma (Củ nghệ) 200g

€2,99

Chou chinois 1pc 0.8kg-1.2kg(Waysia方圆食里)

Chou chinois 1pc 0.8kg-1.2kg

€3,49

€2,99

Tomate (cà chua) 4pcs(Waysia方圆食里)

Tomate (cà chua) 4pcs

€2,99

Cresson (Xà lách xoong) 300g(Waysia方圆食里)

Cresson (Xà lách xoong) 300g

€2,89

HOA NAM Pâté Vietnamien au Porc SO1 (Giò heo) 500g(Waysia方圆食里)

HOA NAM Pâté Vietnamien au Porc SO1 (Giò heo) 500g

€8,21

Ciboulette (hành tươi) 1pc(Waysia方圆食里)

Ciboulette (hành tươi) 1pc

€1,59

Citronnelle (sả) 100g(Waysia方圆食里)

Citronnelle (sả) 100g

€1,99

Goyave 1pc(Waysia方圆食里)

Goyave 1pc

€2,49

Oignon jaune (hành tây) 1kg(Waysia方圆食里)

Oignon jaune (hành tây) 1kg

€1,69

17% Off
Bok choy de Shanghai (rau cải chíp) approx.500g(Waysia方圆食里)

Bok choy de Shanghai (rau cải chíp) approx.500g

€2,39

€1,69

23% Off
Champignon enoki (Nấm kim châm) 100g(Waysia方圆食里)

Champignon enoki (Nấm kim châm) 100g

€1,29

€0,99

Indonésie Mangostanier (Măng cụt) 4pcs(Waysia方圆食里)

Indonésie Mangostanier (Măng cụt) 4pcs

€9,99

Poivron rouge (Ớt chuông đỏ) env.500g(Waysia方圆食里)

Poivron rouge (Ớt chuông đỏ) env.500g

€3,59

Chrysanthème des jardins (Rau cải cúc) 300g(Waysia方圆食里)

Chrysanthème des jardins (Rau cải cúc) 300g

€3,39

Courge cireuse (Bí) env.1kg(Waysia方圆食里)

Courge cireuse (Bí) env.1kg

€3,99

Pleurotes en Huître en boîte 200g(Waysia方圆食里)

Pleurotes en Huître en boîte 200g

€2,99

€2,79

25% Off
Igname (Khoai mỡ) env.500g(Waysia方圆食里)

Igname (Khoai mỡ) env.500g

€3,99

€2,99

Boîte de haricots verts (Đậu que) 250g(Waysia方圆食里)

Boîte de haricots verts (Đậu que) 250g

€3,29

Taro (Khoai môn) env.500g(Waysia方圆食里)

Taro (Khoai môn) env.500g

€3,79

Patate douce (Khoai lang) env.1-1.5kg(Waysia方圆食里)

Patate douce (Khoai lang) env.1-1.5kg

€2,99

Fruit du dragon rouge 1pc 300-400g(Waysia方圆食里)

Fruit du dragon rouge 1pc 300-400g

€9,99

€6,99

Ail (Tỏi) 3pcs(Waysia方圆食里)

Ail (Tỏi) 3pcs

€1,89

Chou cabus (Bắp cải trắng) 1pc(Waysia方圆食里)

Chou cabus (Bắp cải trắng) 1pc

€3,99

Carotte (Cà rốt) 500g(Waysia方圆食里)

Carotte (Cà rốt) 500g

€0,99

Ciboulette thailandaise (hẹ) 200g(Waysia方圆食里)

Ciboulette thailandaise (hẹ) 200g

€4,49

Pousses de soja jaune (Giá) 500g(Waysia方圆食里)

Pousses de soja jaune (Giá) 500g

€2,69

Pamplemousse 1pc(Waysia方圆食里)

Pamplemousse 1pc

€1,29

12% Off
Fruit de la passion 1pc(Waysia方圆食里)

Fruit de la passion 1pc

€1,69

€1,49

Papaye (Đu đủ) 1pc(Waysia方圆食里)

Papaye (Đu đủ) 1pc

€4,99

Top
Coriandre (ngò rí) 1pc(Waysia方圆食里)

Coriandre (ngò rí) 1pc

€0,89

Pousse d’ail (Ngồng tỏi) 1pc(Waysia方圆食里)

Pousse d’ail (Ngồng tỏi) 1pc

€2,49

Chayote (su su) 1pc(Waysia方圆食里)

Chayote (su su) 1pc

€1,39

Choy sum (rau cải) 500g(Waysia方圆食里)

Choy sum (rau cải) 500g

€2,99

€2,49

Citron vert 1pc(Waysia方圆食里)

Citron vert 1pc

€0,69

Mini Citrouille (Bí đỏ mini) 1pc (Waysia方圆食里)

Mini Citrouille (Bí đỏ mini) 1pc

€4,49

Shiso (tía tô) 100g/sachet(Waysia方圆食里)

Shiso (tía tô) 100g/sachet

€3,49

Carambole (Khế) 1pc(Waysia方圆食里)

Carambole (Khế) 1pc

€2,49

Aubergine (cà tím) env.1kg(Waysia方圆食里)

Aubergine (cà tím) env.1kg

€4,99

€2,99

Champignon shiitake (Nấm hương) 200g(Waysia方圆食里)

Champignon shiitake (Nấm hương) 200g

€3,29

Poivron vert (Ớt chuông xanh) env.500g(Waysia方圆食里)

Poivron vert (Ớt chuông xanh) env.500g

€2,89